Децата са нашето утре - не го забравяйте!

гр.Св.Влас

ДГ Делфинче

Целта на възпитанието е да научим децата
да се оправят по-добре без нас!

Публична покана за доставка на хранителни продукти 17.09.2019г.

Обява.

Обява 2.

ДЕКЛАРАЦИЯ за валидност на офертата.

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП.

Приложение 1.

Приложение 2.

теническа спецификация

Техническо предложение

Ценова оферта

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Протокол

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко 01/04/2019

Обява.

Публична покана за доставка на хранителни продукти 23.08.2018г.

Обява.

Обява 2.

ДЕКЛАРАЦИЯ за валидност на офертата.

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП.

Приложение 1.

Приложение 2.

теническа спецификация

Техническо предложение

Ценова оферта

Протокол

Публична покана за доставка на хранителни продукти 16.08.2017г.

Обява.

ДЕКЛАРАЦИЯ за валидност на офертата.

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП.

Приложение 1.

Приложение 2.

теническа спецификация

Техническо предложение

Ценова оферта

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Протокол

_

_

Title